Informaton - WCAG bez tajemnic

 • Rozwijanie skrótów w tekstach

  Redagując tekst publikowany na stronie internetowej trzeba dbać, by był zrozumiały dla jak największego kręgu odbiorców. Jedną z podstawowych zasad jest rozwijanie stosowanych w tekście skrótów, które nie muszą być... [więcej...]
 • Polskie źródełka wiedzy 2012

  Zgodnie z obietnicą prezentuję odnalezione w sieci i przydatne zasoby dotyczące szeroko pojętej dostępności. W porównaniu z zasobami w języku angielsku jest wciąż dosyć ubogo. Jednak liczba zasobów stopniowo i... [więcej...]
 • Accessible Media Player

  Osadzenie na stronie internetowych odtwarzacza multimediów zgodnego z wymaganiami dostępności nie jest proste. Dostępny musi być sam odtwarzacz, który powinien także obsługiwać zamknięte napisy. Na pomoc przychodzi Accessible Media Player,... [więcej...]
 • Lista sprawdzająca dostępność aplikacji

  Projektując interfejs użytkownika aplikacji warto zwrócić uwagę także na jego dostępbność. Za narzędzie wspomagające może nam posłużyć lista sprawdzająca dostępność oprogramowania zaproponowana przez firmę IBM. Jej ogromną zaletą jest zwięzłość... [więcej...]
 • O języku i parajęzyku migowym

  W okienkach telewizorów coraz częściej zobaczyć można pana wykonującego jakieś dziwne ruchy rękami i poruszającego wyjątkowo energicznie ustami. Każdy wie, że to język migowy, którym posługują się osoby niesłyszące. To... [więcej...]