Zasady tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla osób niesłyszących

Fundacja Kultury bez barier od kilku lat zajmuje się udostępnianiem filmów i spektakli osobom z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Niedawno opublikowała zasady tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla osób niesłyszących, które mogą być bardzo pomocne przy publikowaniu dostępnych multimediów.

Audiodeskrypcja

Audiodeskrypcja – zasady tworzenia to publikacja, w której zebrano wiele istotnych informacji dla audiodeskryptorów i lektorów. Sugestie dotyczą stosowania odpowiednich form językowych, sposobu odczytywania skryptu przez lektora oraz sposobu umieszczania ścieżki audiodeskrypcji w standardowej ścieżce dźwiękowej. Dla mnie szczególnie istotne są uwagi dotyczące konieczności poznania treści, którą się deskryptuje, co jest analogiczne do tworzenia opisów alternatywnych. Nawiasem mówiąc – jest to w zasadzie to samo, a jedynie dotyczy treści statycznych (grafika) i dynamicznych (film).

Napisy

Napisy dla niesłyszących – zasady tworzenia opisują sposób tworzenia napisów przeznaczonych dla widzów niesłyszących i słabosłyszących. Można tam znaleźć sugestie co do sposobów na prezentację napisów (kolory, kroje czcionek), oznaczeń graficznych; skracanie lub tłumaczenia tekstów, a nawet informacje, kiedy napisów nie umieszczać. Poradnik będzie z pewnością bardzo przydatny dla wszystkich redaktorów multimediów.