Wyniki ankiety bankowej

Wczoraj zakończyłem zbieranie danych z ankiety na temat korzystania z banków przez osoby niewidome. Byłem ciekawy, z jakich banków korzystają, dlaczego je wybierają i jakimi dochodami dysponują. W badaniu wzięło udział 82 respondentów. Poniżej wyniki tego małego badania.

Banki

Zaproponowałem 26 banków do wyboru. Żaden respondent nie dopisał kolejnego, więc lista wydaje się być kompletna. Z tych 26 banków 16 było takich, w których żaden respondent nie miał rachunku. Które banki zatem wybierali?

Okazuje się, że 5 najczęściej wybieranych banków to: PKO BP, mBank, Bank Millenium, Santander Bank i Alior Bank. W tych bankach rachunki posiadało 80% respondentów. Kolejne 20% wybrało: ING Bank Śląski, Inteligo, Credit Agricole, Getin Noble Bank i Bank Polskiej Spółdzielczości.

Powody wyboru banku

Zapytałem o powody wyboru banku, przy czym dałem możliwość wskazania głównego powodu oraz tego, który ostatecznie przeważył szalę. Powody są podzielone na 3 kategorie:

 1. Dostępność usług, czyli aplikacji mobilnej, strony internetowej, placówki bankowej, bankomatów itp.
 2. Koszty i korzyści finansowe, czyli koszty utrzymania rachunku, oprocentowanie lokat i kredytów itp.
 3. Zakres oferowanych usług, czyli usługi maklerskie, IKZE, IKE itp.

Głównymi powodami były odpowiednio:

 • dostępność: 71%
 • koszty: 20%
 • usługi: 7%
 • inne: 2%

W odpowiedziach dodawanych przez respondentów podawane były powody związane z dostępnością, w tym na przykład możliwość podpisywania umowy za pomocą odcisku palca. Czasem wybór był przypadkowy lub wynikający z przejęcia banku lub kredytu. Pasujące odpowiedzi przypisałem do głównych kategorii, a których się nie udało przypisać, umieściłem w kategorii „inne”.

W drugiej kolejności decyzji respondenci wskazywali odpowiednio:

 • dostępność: 65%
 • koszty: 26%
 • usługi: 6%
 • inne: 3%

W odpowiedziach dodawanych przez respondentów znaleźć można bankomaty. Z jednej strony te dostępne dla osób niewidomych, a z drugiej – bezpłatne.

Realne dochody

Zapytałem na koniec o rozporządzalny dochód miesięczny. W pytaniu podkreśliłem, że chodzi o dochód „na rękę”, a nie brutto. W poszczególnych przedziałach wyglądało to następująco:

 • do 1000 złotych: 2,4%
 • 1001-2000: 12,2%
 • 2001-3000: 18,3%
 • 3001-4000: 29,3%
 • 4001-5000: 17,1%
 • powyżej 5000 złotych: 20,7%

Wnioski

 1. Niewidomi klienci korzystają zaledwie z 10 banków, z czego w 5 z nich rachunki ma 80% tych klientów. Oznacza to bardzo silne nastawienie na konkretne banki.``
 2. Dla niewidomych klientów najważniejsza jest dostępność banków: aplikacji, strony internetowej, bankomatów. Jest dominujący powód dokonywania wyboru i to na obu etapach.
 3. Drugim w kolejności powodem są koszty i korzyści finansowe, a na końcu – dodatkowe usługi.
 4. Respondenci pokazali, że osoby niewidome są bardziej wartościowymi klientami, niż mogą podejrzewać pracownicy banków. Stosunkowo wysokie dochody ma niemal 40% respondentów, a niskie – niecałe 15%.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poświęcili czas na wypełnienie ankiety.