Drugie badanie korzystania z technologii mobilnych przez osoby niewidome i słabowidzące

Rok temu przeprowadziliśmy pierwsze badanie, którego celem było opisanie korzystania z technologii mobilnych przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Teraz zapraszam do drugiej edycji, abyśmy mogli porównać, co się w ciągu tego roku zmieniło. Badanie polega na wypełnieniu ankiety elektronicznej, co zajmie najwyżej 10 minut. Do badania zapraszam wszystkie osoby niewidome i słabowidzące. Proszę także, by przekazały one informacje o tym badaniu innym osobom z takim rodzajem niepełnosprawności. Oprócz zaspokojenia ciekawości badacza, będzie można także wskazać kierunki rozwoju technologii mobilnych, co ułatwi programistom budowanie aplikacji dla kolejnych platform. Da to także podstawę do tworzenia programów celowych wspomagających zakupy technologii mobilnych.