Przyłącz się do komentowania polskiej wersji WCAG 2.0

Wszystkich razem i każdego z osobna, którym miła jest dostępność, zapraszam do wspólnej pracy nad polską wersją WCAG 2.0. Praca polega na uważnym czytaniu polskiej wersji, w miarę możności porównywania z wersją angielską WCAG 2.0 i wyłapywanie błędów. Błędy te należy zgłaszać na specjalnie do tego celu utworzonej liście dyskusyjnej, udostępnionej przez World Wide Web Consortium. Zapisać można się na nią wysyłając email z tematem “subscribe” na adres public-auth-trans-pl-request@w3.org i potwierdzając swój udział przez odpowiedź na email potwierdzający. A tutaj można znaleźć publiczne archiwum. tej listy dyskusyjnej. Czas na zgłaszanie uwag jest do 30 czerwca 2013 roku, a zatem jeszcze przez 18 dni. Nie mogę ufundować jakiejś wielkiej nagrody, ale zobowiązuję się do umieszczenia linku referencyjnego na stronie Informaton dla każdego aktywnego komentatora.