Wytyczne dla mobilnej dostępności od BBC

Jestem pod ogromnym wrażeniem. BBC, czyli brytyjska telewizja publiczna, przygotowała wytyczne dla tworzenia dostępnych aplikacji mobilnych. Jednak nie są to proste wskazówki, które mają zachęcić do dalszych poszukiwań, ale dokument kompletny, chociaż wciąż w wersji wstępnej.

Dokument Mobile Accessibility Guidelines v0.7 jest bardzo obszerny i skupia się na dostępności trzech platform: HTML, iOS i Android. Jest tam 71 wskazówek, do pewnego stopnia zaczerpniętych z WCAG 2.0, do których dodano konkretne przykłady dla wszystkich trzech platform i sposoby testowania. Jeżeli zatem ktoś przygotowuje aplikację mobilną, to może spokojnie sięgnąć po ten dokument, by zapewnić pełną dostępność.

Wskazówki są często zaczerpnięte z WCAG 2.0, ale nie są prostym ich przeniesieniem do świata mobilnego. WCAG jest specyfikacją abstrakcyjną, oderwaną od konkretnej technologii, a przy tym powstałą przed rewolucją mobilną. W grudniu 2008 roku wcale jeszcze nie było pewne, czy interfejsy dotykowe się przyjmą, a o powiadomieniach nikt niemal nie słyszał. Jest oczywiście możliwe, by przy projektowaniu interfejsów mobilnych posługiwać się WCAG, ale zdecydowanie lepiej stosować narzędzia wyspecjalizowane. I takim właśnie jest MAG od BBC.

Jestem dopiero po pierwszym przejrzeniu dokumentu, a już zrobił on na mnie ogromne wrażenie. W dostępnościowym światku zawrzało, a Twitter huczał od informacji o tym dokumencie. Warto przy tym zauważyć, że autorzy wskazali już, że iOS i Android rządzą w dostępnej mobilności, a Windows Phone i Blackberry wypadły z opracowania. Jednak struktura dokumentu pozwala na ewentualne dołączenie kolejnych platform, o ile będą dostępne. Z drugiej strony – jeżeli ktoś zechce implementować dostępność, na przykład w Windows Phone, to będzie miał do tego rewelacyjny materiał referencyjny. Na podstawie MAG można przecież zaprojektować całe API do technologii asystujących.

Autorzy czekają na uwagi i sugestie do dokumentu. Może zatem ktoś się pokusi o zgłoszenie ich do twórców. A dzięki temu może będziemy mieli więcej dostępnych aplikacji na naszych smartfonach.