Stosowanie nagłówków (WCAG 2.0 SC 2.4.10, poziom AAA)

Dobrze określona struktura dokumentów podnosi ich dostępność. Dlatego warto w sposób logiczny wyróżniać części treści wykorzystując nagłówki.

Kryterium sukcesu 2.4.10 zachęca do dzielenia treści dokumentów na mniejsze części i nadawania im nagłówków. W ten sposób tworzy się logiczną strukturę, która jednocześnie ułatwia wielu osobom nawigację po treści. Skorzystają na tym:

  • użytkownicy niewidomi,
  • użytkownicy mający problemy z czytaniem (na przykład dyslektycy),
  • roboty sieciowe agregujące treści.

Nie każdą treść da się w sposób logiczny podzielić na części i nadać im logiczne nagłówki. Jeżeli jednak jest to możliwe, to warto to robić. Szczególnie pożytecznym okaże się to w wypadku dokumentów długich lub zawierających dużo różnorodnych informacji. Na przykład sklep internetowy może wyświetlać asortyment podzielony na kategorie, których nazwy będą ujmowane w odpowiedni znacznik nagłówkowy. W ten sposób użytkownik będzie mógł swobodnie przemieszczać się pomiędzy dużymi grupami towarów.