Zrozumiały link bez kontekstu (WCAG 2.0 SC 2.4.9, poziom AAA)

Niektóre technologie asystujące, z których korzystają niepełnosprawni użytkownicy, dostarczają mechanizmów wydzielających ze strony internetowej pewne elementy. Programy do odczytu ekranu pozwalają na wyświetlenie listy łączy dostępnych na danej stronie, by ułatwić nawigację osobie niewidomej. Jednak linki są wówczas całkowicie pozbawione kaontekstu, więc powinny dawać wystarczająco informacji same.

Kryterium sukcesu 2.4.9 obliguje do tworzenia tekstów linków (zarówno jawnych, jak i alternatywnych) w taki sposób, by były zrozumiałe także w wypadku usunięcia kontekstu z ich otoczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy tekst linku ,a być niezrozumiały dla wszystkich. Skorzystają na tym:

  • użytkownicy technologii asystujących,
  • użytkownicy z ograniczeniami kognitywistycznymi.

Zasada ta powstała w wyniku obserwacji pewnego negatywnego zjawiska, jakim było istnienie łączy w rodzaju “kliknij tutaj”, “więcej”, czy wręcz “tu”. Dokąd te łącza prowadzą można dojść po odczytaniu całego otoczenia, przede wszystkim tekstu poprzedzającego łącze, ale to utrudnia orientację użytkownikom nie mającym dostępu do pełnej treści. Muszą oni wykonać sporo dodatkowych czynności, na przykład przewijanie ekranu w kilku kierunkach, by zrozumieć dokąd doprowadzi link. Osoby niewidome nawigują po stronach internetowych za pomocą klawiatury, a fokus przemieszcza się po elementach aktywnych, czyli łączach. Wtedy także trudno jednoznacznie określić kontekst.

Projektanci stron internetowych są bardzo mocno przywiązani do tego rodzaju łączy. Są standardem w wypadku listy aktualności z zajawkami i trudno ich przekonać, że można to zrobić inaczej. Przekonuje ich dopiero ekran wypełniony jednym słowem “więcej…” i wtedy zaczynają szukać rozwiązań. A są one bardzo proste, gdy elementem aktywnym będzie tytuł aktualności oraz tekst zajawki. To ułatwia surfowanie także innym użytkownikom, którzy nie są zmuszeni do celowania w małe słowo na końcu akapitu.

Wyjaśnienia wymaga, czym różni się to kryterium sukcesu od SC 2.4.4. Otóż tutaj tekst linku należy tworzyć w taki sposób, by można go było zrozumieć zupełnie wyrwany z kontekstu strony. Jeżeli oprogramowanie asystujące wygeneruje listę wszystkich łączy na stronie, to każde z nich powinno być na tyle wyraźnie i zrozumiale opisane, by użytkownik miał pewność co do jego celu, bez konieczności badania kontekstu w okolicach tego elementu. Poniżej kilka przykładów złych i dobrych rozwiązań, przy czym zakres tekstu objętego linkiem widoczny będzie przez pogrubienie.

Tak jest źle

Kliknij tutaj żeby pobrać sterownik.

Możesz dowiedzieć się więcej o historii Polski w dalszej części artykułu.

Czytaj dalej…

A tak jest dobrze

Kliknij tutaj żeby pobrać sterownik.

Możesz dowiedzieć się więcej o historii Polski w dalszej części artykułu.

Czytaj dalej artykuł “Nowe rozwiązania finansowe na Giełdzie Papierów Wartościowych”