Nie tylko WCAG

Myliłby się ten, kto sądziłby, że specyfikacje dotyczące dostępności to tylko Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. World Wide Web Consortium przygotowało więcej dokumentów, które mogą pomóc w budowaniu bardziej dostępnego Internetu. Poniżej kilka z nich.

WCAG – dostępna treść

Na początek jednak trzeba podkreślić, że Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 jest najważniejszym dokumentem. Do niego odnoszą się dokumenty dotyczące dostępności różnych technologii: HTML, Flasha, Portable Document Format (PDF), czy Silverlight. WCAG jest także podstawą dla innych rekomendacji oraz materiałem referencyjnym dla aktów prawnych. Tutaj można znaleźć dłuższy tekst na jego temat.

ATAG – dostępne edytory

Najbliższym krewnym WCAG jest specyfikacja Authoring Tools Accessibility Guidelines (ATAG) 1.0, chociaż to pokrewieństwo jest niedokładne. ATAG 1.0 jest kompatybilne z WCAG 1.0, a zatem powinny istnieć także wytyczne kompatybilne do WCAG 2.0. I faktycznie istnieją, chociaż ciągle w postaci nie ukończonej, a zatem także nie zaakceptowanej do publikacji. ATAG jest zestawem wytycznych opisujących sposób tworzenia narzędzi do publikowania treści zgodnej z WCAG. Dotyczą zatem edytorów HTML, CMSów w rodzaju WordPress i Drupal, czy narzędzi do strumieniowania multimediów. Tak jak WCAG są narzędziem dla projektantów i redaktorów serwisów internetowych, to ATAG są materiałem dla deweloperów oprogramowania.

ARIA – dostępne aplikacje

Rozwój technologii webowych, a szczególnie pojawienie się technologii Ajax, wymusił powstanie rozwiązań związanych z dostępnością aplikacji internetowych. Wiąże się to dosyć mocno z powstającą specyfikacją HTML 5 i stosowanymi tam rozwiązaniami. W3C przygotowuje zatem Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA), którego podstawowym zadaniem jest podpowiadanie programistom, jak zaprogramować interfejs użytkownika aplikacji webowych. Dokument dostarcza zestawu atrybutów, które można stosować dla standardowych znaczników HTML, które są elementami interfejsu. Do elementów można przypisać role i właściwości, które zostaną przekazane technologiom asystującym. Warunkiem prawidłowej interpretacji ARIA jest odpowiednio nowoczesna przeglądarka internetowa oraz nowoczesne rozwiązania asystujące.

UAAG – dostępne przeglądarki

Ponieważ treści publikowane w Internecie są zawsze przeglądane za pomocą jakiegoś oprogramowania, musiały powstać także User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 1.0. Jest to dokument opisujący, jak powinny funkcjonować przeglądarki internetowe. Jeżeli zatem komuś przyjdzie fantazja napisać własną przeglądarkę, to tu znajdzie podpowiedzi na temat jej dostępności. Na szczęście większość wiodących przeglądarek współpracuje już z technologiami asystującymi, a odstaje od nich tylko Opera.

Materiały dodatkowe

Na stronie Web Accessibility Initiative można znaleźć liczne materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne związane z dostępnością. Niestety – większość z nich nie jest dostępna po polsku lub w bardzo dziwnym języku podobnym do polskiego. Tłumaczenie WCAG 2.0 zbliża się do szczęśliwego końca i być może przed końcem roku znajdzie się na stronie W3C. Zachęcam do lektury i włączenia się do twórców lepszego Internetu.