Ogranicz migotanie, by nie wywoływać ataków padaczki (WCAG 2.0 SC 2.3.1, poziom A)

W 1997 roku w Japonii kilkaset dzieci trafiło do szpitali w tym samym dniu. Okazało się, że wszystkie oglądały tą samą kreskówkę, która wywołała u nich atak epilepsji. Dokładniej – wywołała je animacja eksplozji bomby.

Kryterium sukcesu 2.3.1 nakazuje unikania treści migających z częstotliwością większą niż trzy razy na sekundę. Dopuszcza się przy tym wyjątek, gdy obszar migotania zajmuje mniej niż 10 stopni widzenia powierzchni ekranu. Skorzystają na tym:

  • osoby chore na epilepsję (padaczkę).

Migotanie (błyskanie) światła może u osób chorych na epilepsję wywołać atak. W ten właśnie sposób hitlerowcy wykrywali epileptyków – kazali ludziom biec przy płocie z pionowych żerdzi. Atak padaczki może być niebezpieczny dla zdrowia, a przede wszystkim jest bardzo wyczerpujący dla organizmu. Pełny atak toniczno-kloniczny może spowodować fizyczne uszkodzenia ciała, na przykład stłuczenia i złamania. Dlatego zarówno projektant, jak i redaktor powinni zadbać, by w serwisie unikać treści migających.

WCAG 2.0 ma zapisy łagodniejsze, niż WCAG 1.0, gdzie zakazywano używania treści migających w ogóle. Badania przeprowadzone przez stacje telewizyjne pozwoliły na określenie minimalnego obszaru, na którym mogą pojawiać się takie błyski na 10 stopni widzenia powierzchni ekranu. Dla rozdzielczości 1024×768 można przyjąć, że obszar ten wynosi 341×256 pikseli przy standardowej odległości.