Brak elementów migoczących (WCAG 2.0 SC 2.3.2, poziom AAA)

Osoby chore na epilepsję (padaczkę) mają podwyższoną wrażliwość na stymulację światłem. Migotanie grafik lub animacji może u nich wywoływać ataki, a tego należy zdecydowanie unikać.

Kryterium sukcesu 2.3.2 nakazuje unikania treści migających z częstotliwością większą niż trzy razy na sekundę. Skorzystają na tym:

  • osoby chore na epilepsję (padaczkę).

Na najwyższym poziomie dostępności należy w ogóle zrezygnować z treści migających z częstotliwością większą niż trzy razy na sekundę. W ten sposób ogranicza się do minimum ryzyko wywołania ataku padaczki.