USA - nowe zasady dotyczące dostępności dla seniorów

Departament Sprawiedliwości USA ogłosił, że zamierza wprowadzić nowe zasady dotyczące dostępu do internetu dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Jest to pierwsza taka inicjatywa w historii tego urzędu, która ma na celu zapewnienie pełnej równości i uczestnictwa w społeczeństwie cyfrowym.

Zasady mają wyjaśnić, jak obowiązki wynikające z ustawy o Amerykanach z niepełnosprawnościami (ADA) dotyczą usług cyfrowych, takich jak telemedycyna, zarządzanie lekami, edukacja online czy zakupy przez internet. Departament Sprawiedliwości zauważa, że wiele osób starszych i niepełnosprawnych ma trudności z korzystaniem z internetu, co ogranicza ich możliwości i prawa. Zasady mają zapewnić pełny dostęp do „cyfrowego rynku” dla wszystkich obywateli.

Szczegóły propozycji nie zostały jeszcze opublikowane, ale Departament Sprawiedliwości zapowiada, że wkrótce je ujawni i umożliwi zgłaszanie uwag publicznych. Zasady będą oparte na standardach dostępności WCAG 2.1 , które określają, jak strony internetowe i aplikacje powinny być zaprojektowane i dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Inicjatywa Departamentu Sprawiedliwości spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony organizacji zajmujących się prawami seniorów i osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele tych grup podkreślali, że dostęp do internetu jest kluczowy dla jakości życia i integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19 . Zwracali również uwagę na to, że brak dostępu do internetu może prowadzić do dyskryminacji i wykluczenia.

Jednocześnie, niektórzy przedstawiciele sektora prywatnego wyrazili obawy, że nowe zasady mogą narzucać nadmierne obciążenia i koszty dla dostawców usług cyfrowych. Twierdzili, że rynek sam się reguluje i dostosowuje do potrzeb klientów . Podnosili również kwestie techniczne i prawne związane z wdrożeniem nowych standardów.

Departament Sprawiedliwości zapewnia, że będzie współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami przy opracowywaniu nowych zasad. Zaprasza również do udziału w konsultacjach publicznych, które mają rozpocząć się w najbliższych miesiącach. Celem jest stworzenie jasnych i sprawiedliwych wytycznych dotyczących dostępu do internetu dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Będę się przyglądał temu procesowi, bo może to jest jednak jakiś inny rodzaj dostępności cyfrowej. Na razie mam wrażenie, że WCAG odpowiadają na potrzeby seniorów. Zawsze to coś nowego. Ciekawe jest też to, że nie zajmuje się tym Access Board, tylko Departament Sprawiedliwości.