Nagranie webinaru na temat używania czytnika ekranu NVDA

Na początku czerwca zrobiłem webinar pt. “Jak używać NVDA i się nie pokaleczyć”. Teraz opublikowałem to nagranie na YouTube. Materiał jest przeznaczony dla osób, które korzystają z NVDA do testowania dostępności, a nie są jego użytkownikami na codzień.