Czy fanpage podmiotu publicznego to strona internetowa?

Po dyskusji, jaka odbyła się na forum dla koordynatorek i koordynatorów, została mi notatka. Szkoda byłoby ją zmarnować, wiec poprawiłem i publikuję. Staram się w niej odpowiedzieć na tytułowe pytanie

Zaczęło się od tego, że na forum ktoś zapytał, czy do fanpage na Facebooku trzeba tworzyć i publikować deklarację dostępności. Od razu pojawiły się głosy, że nie trzeba, bo Facebook to nie jest strona podmiotu publicznego. Pozwoliłem sobie nie zgodzić się z tym, a argumentowałem przepisami z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pytanie 1: jakie obowiązki mają podmioty publiczne?

Mają ich sporo, ale w tym kontekście chodzi głównie o ten:

Art. 5. 1. Podmioty publiczne zapewniają dostępność cyfrową przez spełnienie przez ich stronę internetową lub aplikację mobilną wymagań określonych w załączniku do ustawy.

W załączniku są zakamuflowane wytyczne WCAG. Jest to teraz mniej istotne, bo wiemy, że podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność strony internetowej.

Pytanie 2: czym jest strona internetowa?

w artykule z definicjami mamy następującą definicję:

10) strona internetowa – zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki, elementów prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod jednolitym adresem elektronicznym;

Nie trzeba długo rozważać, by stwierdzić, że fanpage jest stroną internetową. Dostępna jest pod jednolitym adresem, połączona jest linkami i innymi elementami nawigacji i jest przeznaczona do wyświetlania w przeglądarce internetowej. Wszystko się zgadza. Do tego mamy też elementy strony internetowej zdefiniowane następująco:

3) elementy strony internetowej lub aplikacji mobilnej – tekst, grafikę, wykresy, mapy, multimedia, animacje, pliki oraz narzędzia do interaktywnego przesyłania danych;

Czyli to, co znajduje się na fanpage.

Pytanie 3: skąd zatem wątpliwości?

Zamieszanie zaś budzi prawdopodobnie ten artykuł ustawy:

Art. 6. W przypadku gdy podmiot publiczny publikuje informacje na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej innej niż jego strona internetowa lub aplikacja mobilna i informacje te nie spełniają wymagań dostępności cyfrowej, podmiot ten publikuje te same informacje na wybranej spośród posiadanych przez siebie stron internetowych lub aplikacji mobilnych, w sposób dostępny cyfrowo.”

Słowo “posiadanych” sugeruje , że ma to być własność podmiotu publicznego, a Facebook nie jest przecież własnością. Jednak tak nie jest, ponieważ te pojęcia nie są tożsame. Posiadanie Jest to stan polegający na faktycznym władztwie (jest to możność dysponowania) nad rzeczą. Zatem podmiot publiczny posiada fanpage, chociaż nie jest właścicielem Facebooka. Może dodawać i usuwać treści, zarządzać narzędziami komunikacji. Facebook daje też możliwość zapewnienia dostępności treściom.

Pytanie 4: co z deklaracją dostępności?

Jeżeli zatem fanpage jest stroną internetową podmiotu publicznego, to pojawiają się pewne obowiązki, na przykład zgłoszenia do rejestru stron internetowych i aplikacji mobilnych. Trzeba też przygotować i opublikować deklarację dostępności dla fanpage, a łącze do deklaracji opublikować na fanpage. Technicznie to bardzo proste, tylko kto tego dopilnuje?