Konsultacje społeczne standardów dostępności

Dużo się dzieje i pewnie będę teraz więcej pisał na blogu. Dzisiaj bardzo mocno zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych standardów dostępności, które będą obowiązkowe do stosowania w projektach unijnych. Dokument z projektem oraz plik służący do zgłaszania uwag można znaleźć pod adresem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-zmian-wytycznych-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-tym-dostepnosci-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-oraz-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-ramach-funduszy-unijn/. Projekt jest duży, bo liczy ponad 170 stron, ale napisany przejrzystym językiem. Zawiera aż 5 standardów:

  1. Szkoleniowy.
  2. Edukacyjny.
  3. Informacyjno-promocyjny.
  4. Transportowy.
  5. Cyfrowy.

Jak widać – brakuje standardu architektonicznego, nad którym trwają obecnie prace. Z punktu widzenia tematyki tego bloga, wszystkie są ważne, chociaż standard cyfrowy jest najważniejszy. Pozostałe odwołują się do niego, podobnie zresztą, jak czasem odwołują się do innych. To może być ogromny krok w drodze do bardziej dostępnej Polski, podobnie jak program Dostępność Plus. Teraz zadanie stoi przed specjalistami od dostępności, by przekopać się przez ten dokument i zgłosić uwagi. Moje doświadczenie podpowiada, że ludzie z Ministerstwa Rozwoju ich słuchają, o ile są uzasadnione.