Rządowy program “Dostępność Plus” – pierwsza przymiarka

W czwartek 25 stycznia 2018 roku zaprezentowano pierwszą wersję rządowego programu Dostępność Plus. Zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami oraz dostępnością w różnych jej aspektach. Gospodarzem zaś było Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Niestety – nie dane mi było uczestniczyć w tym wydarzeniu, czego ogromnie żałuję. Jednak dostałem do przeczytania treść programu i przygotowałem do niego trochę uwag. Jeżeli zapisane w tym dokumencie zadania zostaną zrealizowane, to dostępność w Polsce stanie się faktem.

Dokument przyjmuje sobie cel główny i kilka celów szczegółowych. Głównym jest oczywiście pełna dostępność, zarówno architektoniczna i transportowa, jak i cyfrowa. Wśród zadań do zrealizowania są zmiany prawne, masowe szkolenia pracowników administracji publicznej, wprowadzenie dostępności do procesu edukacji wyższej, wypracowanie polskiej normy dostępności, przeprowadzenie pilotaży w samorządach i wiele jeszcze rzeczy, które jeszcze rok temu mogły mi się tylko marzyć. Będzie nawet polski Access Board, chociaż nie został jeszcze jasno nazwany ani usytuowany. No po prostu bajka.

Wiem skądinąd, że nad programem pracuje intensywnie kilka osób, które regularnie konsultują się ze specjalistami. Program wciąż się kształtuje i do końca stycznia można do niego zgłaszać uwagi. Sęk w tym, że pracownicy ministerstwa prosili, by szeroko nie udostępniać tego projektu, żeby nie zaczął żyć własnym życiem. Zakładam jednak, że odbędą się kolejne spotkania konsultacyjne, w których będę już brał udział. No i czekam na ostateczną wersję programu i mocne uderzenie już od połowy 2018 roku.