Serwisy internetowe sfinansowane ze środków unijnych nie spełniają wymagań dostępności

Na stronie projektu “Inwestycje dla wszystkich?” ukazał się raport z badania dostępności 50 serwisów internetowych sfinansowanych ze środków unijnych. Znak zapytania na końcu nazwy projektu nie jest bezpodstawny. Okazuje się, że inwestycje nie są dla wszystkich.

W projekcie zbadano prawie 200 inwestycji architektonicznych i transportowych oraz 50 serwisów internetowych. Podlinkowany raport obejmuje wyniki badania serwisów internetowych, a do pozostałych raportów odsyłam na stronę http://inwestycjedlawszystkich.pl. Jak można się było spodziewać – wyniki nie są dobre. Żaden z serwisów nie spełnił wszystkich kryteriów sukcesu zawartych w rozporządzeniu w sprawie KRI. Oznacza to, że nie są dostępne dla większego lub mniejszego grona niepełnosprawnych użytkowników. Tam gdzie dostępność była jako taka, było to raczej kwestią przypadku. Smutne to, bo pieniędzy wydano na te serwisy bardzo dużo.