Powstaje grupa robocza dotycząca osób słabowidzących przy W3C

W3C (World Wide Web Consortium) zainicjował powstanie grupy roboczej, która ma się zajmować dostępnością w kontekście osób słabowidzących. Prace mają dotyczyć zarówno wytycznych o dostępności treści w sieci (WCAG), jak i dostępności aplikacji służących do ich wyświetlania (UAAG). To dobra decyzja, bo w tym obszarze potrzebne są zmiany. Wydaje się, że WCAG 2.0 zdecydowanie bardziej wymaga dostępności dla osób niewidomych, niż dla słabowidzących. Na przykład możliwość dopasowania kolorów tekstu i tła znalazły się dopiero na najwyższym poziomie AAA, chociaż są kluczowe dla osób z chorobami siatkówki. Zakładam też, że to przymiarka do aktualizacji specyfikacji WCAG. Może nie do wersji 3.0, ale przynajmniej 2.1.