W3C (World Wide Web Consortium) zainicjował powstanie grupy roboczej, która ma się zajmować dostępnością w kontekście osób słabowidzących. Prace mają dotyczyć zarówno wytycznych o dostępności treści w sieci (WCAG), jak i dostępności aplikacji służących do ich wyświetlania (UAAG). To dobra decyzja, bo w tym obszarze potrzebne są zmiany. Wydaje się, że WCAG 2.0 zdecydowanie bardziej wymaga dostępności dla osób niewidomych, niż dla słabowidzących. Na przykład możliwość dopasowania kolorów tekstu i tła znalazły się dopiero na najwyższym poziomie AAA, chociaż są kluczowe dla osób z chorobami siatkówki. Zakładam też, że to przymiarka do aktualizacji specyfikacji WCAG. Może nie do wersji 3.0, ale przynajmniej 2.1.

One thought on “Powstaje grupa robocza dotycząca osób słabowidzących przy W3C

  1. Mam nadzieję, że autor serwisu także będzie uczestniczył w pracach grupy? 🙂