Zaproszenie na dni dostępności cyfrowej na Śląsku

Otrzymałem informację i z przyjemnością ją przekazuję. Program wygląda bardzo obiecująco, a poza tym – coś się dzieje poza Warszawą. Zgłoszenia tylko do piątku 22 maja!

Dni Dostępności Cyfrowej

CINIBA oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, zapraszają na seminarium oraz warsztaty promujące i przybliżające tematykę równych szans i dobrych praktyk.

Program Dni Dostępności Cyfrowej

25 maja 2015 “Seminarium – Dostępni Cyfrowo w każdej dziedzinie”

09.00 – 13.00

09.00 – 09.10 Powitanie Uczestników Seminarium

09.10 – 09.30 “Cyfrowa rzeczywistość – czytelność informacji” dr Izabela Mrochen, Wydział Filologiczny, Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki, Uniwersytet Śląski, laureatka konkursu “Otwarta Cyberprzestrzeń 2015”

09.30 – 09.55 “Wsparcie eIntegracji i cyfrowego włączenia dojrzałych Polaków dla dobra całego społeczeństwa”, mgr Maciej Orawski, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach

09.55 – 10.15 “Dźwięk sztuki – z audiodeskrypcją w cyfrowym świecie”, mgr Barbara Szymańska, Fundacja Audiodeskrypcja, Białystok

10.15 – 10.35 “Responsoryczność a audiodeskrypcja w warunkach przeżyć krytycznych”, mgr Michał Paluch, Prezes Stowarzyszenia Transgranicznego Centrum Wolontariatu w Cieszynie, doktorant Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

10.35 – 11.00 Panel dyskusyjny

11.00 – 11.20 “Jak technologia likwiduje bariery?”, mgr Marcin Serweciński, Dyrektor ds. Informatyzacji, Uniwersytet Śląski, Gabriela Wilczyńska, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Śląski

11.20 – 11.40 “Biblioteka cyfrowa dostępna dla każdego”, mgr Jadwiga Witek, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice

11.40 – 12.00 “Aspekty prawno-organizacyjne i techniczne w infoekologicznym zarządzaniu informacją”, mgr inż. Andrzej Koziara, Kierownik Departamentu Informatycznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach

12.00 – 12.20 “Dostępny Internet. Cyfrowy świat niewidomych”, dr inż. Przemysław Kudłacik, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski, współpracownik Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, Ośrodek Wsparcia Edukacji Osób z Dysfunkcją Wzroku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie

12.20 – 13.00 Panel dyskusyjny – zamknięcie seminarium

13.00 – 14.00 Zapoznanie uczestników seminarium z technologiami asystującymi, które ułatwiają korzystanie osobom z dysfunkcjami z zasobów bilbioteki CINIBA

Program warsztatów Dni Dostępności Cyfrowej

(warsztaty odbywają się w sali komputerowej, parter, CINIBA, ul. Bankowa 11a)

23 maja 2015 (sobota) oraz 25 maja 2015 (poniedziałek) odbędą się warsztaty wprowadzające techniki i strategie przygotowania materiałów edukacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0, które obowiązują w Polsce od maja 2015 roku.

23 maja 2015 (sobota) Warsztaty: sala dydaktyczna, parter, CINIBA

09.00 – 11.00 “Udostępnianie treści nietekstowych w przestrzeni cyfrowej” – dr Izabela Mrochen, UŚ, Wydział Filologiczny, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Krótki opis warsztatów:

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze sposobem przygotowania deskrypcji do grafiki, zdjęć, obrazów umieszczonych w e-podręcznikach, gazetach cyfrowych, materiałach promocyjnych i edukacyjnych.

11.30 – 12.30 “Technologie asystujące – odczytanie wiadomości tekstowej” inż. Sebastian Depta, Konsultant ds. Dostępności, redaktor Polskiej Akademii Dostępności, Słuchacz Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Włączenie Cyfrowe i Społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia

Krótki opis warsztatów:

W trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane technologie asystujące, które wspomagają osoby z dysfunkcją wzroku w odbiorze informacji umieszczonej w przestrzeni cyfrowej.

25 maja 2015 (poniedziałek) Warsztaty: sala dydaktyczna w CINIBA

14.00 – 17.00 “Dostępność cyfrowa w materiałach promocyjnych – dobór kolorów i dodawanie tekstu alternatywnego” – przygotowanie plakatu techniką infografiki zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0, dr Izabela Mrochen, UŚ, Wydział Filologiczny, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Krótki opis warsztatów:

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z zasadami doboru koloru czcionki i tła, rodzaju czcionki, doboru kolorów i kontrastu tła w materiałach edukacyjnych i promocyjnych. Po wykonaniu plakatu uczestnicy zapoznają się z techniką tworzenia tekstu alternatywnego i deskrypcji.

Miejsce: CINIBA w Katowicach, ul.Bankowa 11a