Jak sobie poradzić ze slajdami na stronie?

Zmieniające się elementy na stronie, na przykład slidery, są sporym wyzwaniem dla dostępności. Warto zapoznać się z artykułem poświęconym temu zagadnieniu pod tytułem The Unbearable Inaccessibility of Slideshows, w którym pada sporo ciekawych odpowiedzi.

Autor proponuje listę pięciu zasad, jakimi trzeba się kierować tworząc zmieniające się elementy:

  1. Możliwość zatrzymania przez użytkownika.
  2. Widoczne i dostępne z klawiatury elementy kontrolne.
  3. Sensowny sposób przemieszczania fokusa klawiatury.
  4. Poprawny kod HTML i CSS.
  5. Alternatywa dla animowanego rozwiązania.

Autor czyni na marginesie kilka ciekawych refleksji, na przykład taką, że kryterium sukcesu 2.2.2 zobowiązuje do możliwości zatrzymania zmieniającej się treści, ale już nie o ponownym uruchomieniu. Do tej pory o tym nie pomyślałem, ale to chyba luka w specyfikacji. Druga ciekawa myśl to ta, że transformacje pomiędzy slajdami oznaczają równoczesne istnienie dwóch informacji. Trudno to pogodzić z zasadami dostępności.

Artykuł ilustrowany jest przykładami i propozycjami rozwiązań. Odnosi się zarówno do rozwiązań stacjonarnych, jak i do mobilnych. Bardzo ciekawa lektura, zwłaszcza gdy slidery i inne karuzele są wszechobecne.