Dostępnościowa wtyczka do Bootstrap

Bootstrap to jeden z najpopularniejszych frameworków do budowania aplikacji webowych. Ponieważ można było mieć wiele zastrzeżeń do dostępności używanych w nim komponentów, powstała wtyczka podnosząca jego dostępność. Wtyczka uzupełnia kod o odpowiednie znaczniki i atrybuty głównie w obszarze dostępności dla klawiatury i zgodności z czytnikami ekranu. Wtyczka dynamicznie dodaje odpowiednie role i właściwości ARIA, by uczynić komponenty zgodnymi z wymaganiami dostępności. Na przykład można menu rozwijane za pomocą myszki zamienić na dostępne za pomocą klawiatury i myszki. Ciekawy projekt, chociaż szkoda, że nie stał się po prostu częścią Bootstrap zamiast go protezować.