Wytyczne dla twórców skórek do WordPressa

Społeczność tworząca najpopularniejszy na świecie CMS (Content Management System) – WordPress kładzie coraz większy nacisk na dostępność. Właśnie udostępnili draft wytycznych skierowanych do twórców skórek, których spełnienie pozwala na dodanie do tagów słowa kluczowego “accessibility-ready”. Takie skórki – w założeniu – mają być w dużym stopniu dostępne, czyli spełniać wymagania WCAG 2.0.

Wytyczne podzielono na dwie zasadnicze części: nakazy i zakazy. Nie jest to kompletna implementacja WCAG 2.0, ale warto się przyjrzeć bliżej tym wymaganiom.

Co należy robić

W pierwszej części wskazano na elementy obowiązkowe, które obejmują:

 • sposoby korzystania z obrazków;
 • zakaz uruchamiania multimediów w sposób automatyczny;
 • prawidłowe stosowanie nagłówków;
 • wyświetlanie tekstu i łączy;
 • obsługa za pomocą klawiatury;
 • stosowanie odpowiedniego kontrastu przynajmniej na podstawowym poziomie;
 • skiplinki;
 • formularze, w tym przede wszystkim do komentarzy.

Czego nie należy robić

Do elementów zabronionych należą z kolei:

 • stosowanie TABINDEX, poza bardzo uzasadnionymi przypadkami;
 • atrybut ACCESSKEY;
 • otwieranie stron w nowym oknie lub w nowej zakładce.