Prezentacja na temat ułatwień dostępu w Androidzie 4.3

Android z wersji na wersję zmniejsza dystans do iOS, jeżeli chodzi o rozwiązania dla niepełnosprawnych użytkowników. Warto zapoznać się z prezentacją na temat dostępności Androida 4.3, która obejmuje rozwiązania dla użytkowników niewidomych, słabowidzących, głuchych i z ograniczeniami motoryki rąk. Warto też zwrócić uwagę, że sama prezentacja też jest w pełni dostępna, a nawet – jak podkreśla autor – zaprojektowana uniwersalnie. Tej uniwersalności nie zapewnia Powerpoint czy format PDF. Prezentacja jest po angielsku.