Krótki przewodnik o dodawaniu napisów w YouTube

Dodawanie napisów do filmów w YouTube jest możliwe od czterech lat. Można do każdego filmu dodać ścieżki tekstowe w wielu językach. Jednak zawsze trzeba pamiętać, by dodać także tą po polsku. W ten sposób filmy będą dostępne także dla osób niesłyszących. Tworzenie napisów jest wspomagane przez system rozpoznawania mowy, chociaż nie jest to mechanizm doskonały i trzeba po nim poprawiać. Tutaj zaś po angielsku krótki poradnik na ten temat: [Accessibility through video captions Tutorial .net magazine](http://www.netmagazine.com/tutorials/accessibility-through-video-captions). Autor słusznie zauważa, że złe napisy są gorsze od ich braku, bo wprowadzają nieporozumienia. Filmy z napisami są oznaczane znaczkiem CC (closed captions), a przy tym są lepiej wyszukiwane w sieci.