Okno modalne wykorzystujące ARIA

Okna modalne pozwalają na budowanie interfejsów webowych o znacznym podobieństwie do aplikacji instalowanych na komputerach. Programiści nie zawsze dbają o to, by takie elementy były dostępne, a jedynie starają się, by wyglądały podobnie do znanych skądinąd. Tymczasem takie okienka mogą być w pełni dostępne. Tutaj ciekawy przykład zbudowania takiego okienka, które jest w pełni dostępne.

Rozwiązanie korzysta ze standardowych rozwiązań zaproponowanych w technologii ARIA, na przykład DESCRIBEDBY i ALERT. Ciekawostką jest ingerowanie w obsługę klawiatury, by ograniczyć dostęp za pomocą klawiatury do elementów spoza okna. Klawisz Esc wyłącza okienko i pozwala powrócić do przeglądania strony.

Przy tej okazji autorzy wskazali na niedoskonałości interpretacji ARIA w różnych przeglądarkach. Jednak żadna z nich nie dyskwalifikuje rozwiązania, bo są to uchybienia stosunkowo niewielkie i o marginalnym znaczeniu. Podobne okna można wykorzystywać wszędzie tam, gdzie użytkownik operuje na niewielkich fragmentach strony, na przykład nanosząc na nie uwagi. Rozwiązanie bardzo mi się podoba i jest pełniejsze, niż zaproponowane kiedyś przeze mnie.