Znaczniki HTML i role ARIA

Stosowanie ról ARIA jest trudne, jeżeli nie zrozumie się, do czego tak naprawdę służą. Jest ich przecież dużo, a z drugiej strony – są przecież znaczniki HTML, które w HTML5 nieco się powielają. Bardzo pomocną może się okazać tabela porównawcza HTML i ARIA. Można tam znaleźć sugestie, jaką rolę przypisać do konkretnego rodzaju treści lub czy w ogóle używać takich ról. Tabela zawiera pełny wykaz znaczników HTML5 wraz z odpowiadającymi im rolami ARIA oraz sugestiami ich użycia.