Dwa tygodnie na zgłoszenie się na Accessibility Camp 2013

Dostępność nowoczesnych technologii dla niepełnosprawnych użytkowników jest kluczowa dla ich uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Tak jak powinno budować się dostępne budynki, miasta, pojazdy, tak trzeba budować dostępne strony internetowe, aplikacje i urządzenia mobilne. Wciąż jednak niewiele się o tym mówi, chociaż od niemal roku dostępność systemów teleinformatycznych wpisana jest do polskiego prawa. Dlatego organizacje i ludzie działający na rzecz dostępności ogłosiły 9 maja akcję Global Accessibility Awareness Day. W tym dniu odbędzie się także pierwsza w Polsce otwarta impreza poświęcona wyłącznie dostępności dla osób niepełnosprawnych – stron internetowych, multimediów i urządzeń mobilnych. Accessibility Camp odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, co podkreśla wagę tego wydarzenia dla rozwoju cyfrowej Polski. Organizatorem jest Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni zrzeszające podmioty zajmujące się cyfrowym włączeniem osób niepełnosprawnych.

Podczas spotkania będziemy rozmawiać na temat unijnych przepisów wdrażających dostępność; o Web Content Accessibility Guidelines 2.0; dostępności stron internetowych; urządzeniach mobilnych oraz o udostępnianiu multimediów. Listę prezentacji opublikowaliśmy na stronie FDC. Rejestrować można się online za pomocą formularza dostępnego online do dnia 5 maja 2013 roku. Zgłoszenia zostaną potwierdzone 7 maja 2013 roku. Sala jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich, ale brak jest dostępnych toalet. Podczas całości wydarzenia dokonywane będzie tłumaczenie na język migowy. Prawdopodobnie przeprowadzimy także transmisję online całego wydarzenia.