Zapobieganie błędom (WCAG 2.0 SC 3.3.6, poziom AAA)

Ponieważ niepełnosprawni użytkownicy są bardziej narażeni na popełnianie błędów przy wprowadzaniu danych, powinno się im zapewnić specjalne wsparcie.

Kryterium sukcesu 3.3.6 dotyczy wszystkich serwisów internetowych, w których użytkownik przesyła wprowadzone przez siebie informacje. Projektując system i przebieg interakcji należy zapewnić użytkownikowi przynajmniej jedną z możliwości: wycofania wysłanych danych, sprawdzenia poprawności danych i możliwości poprawienia błędów lub potwierdzenia przed wysłaniem. Skorzystają na tym:

  • użytkownicy niewidomi,
  • użytkownicy słabowidzący,
  • użytkownicy mający problemy z rękami, na przykład spastyczności,
  • użytkownicy z problemami kognitywnymi,
  • dyslektycy,
  • użytkownicy o małym doświadczeniu,
  • seniorzy.

Zasada ta obejmuje wszystkie formularze publikowane w serwisach internetowych. Formalnie nie ma wyjątków od zasady, chociaż zdarzały się takie w innych kryteriach sukcesu. Można jednak postawić pytanie: co z formularzem wyszukiwania, który składa się z pola edycyjnego i przycisku “szukaj”? Taki formularz wypełnia definicję formularza, za pomocą którego przesyła się informacje wprowadzone przez użytkownika, a przecież stosowanie tego kryterium sukcesu nie ma sensu. Wydaje się jednak, że standardowo takie formularze spełniają kryterium sukcesu dając możliwość wycofania danych. Wystarczy bowiem cofnąć przeglądarkę do poprzedniej strony, by przywrócić stan pierwotny i dokonać poprawek. Jednak formularze wyszukiwania, które nie zapewniają takiej funkcjonalności mogą naruszać wymagania dostępności.