Pomoc kontekstowa (WCAG 2.0 SC 3.3.5, poziom AAA)

Pomoc kontekstowa powinna dotyczyć aktualnie wykonywanej operacji lub obsługiwanej kontrolki formularza. Ten rodzaj pomocy znamy z systemów operacyjnych, gdy kliknięcie w znak zapytania powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji.

Kryterium sukcesu 3.3.5 zaleca, by zaoferować użytkownikowi pomoc kontekstową, jeżeli same etykiety są niewystarczające. Skorzystają na tym:

  • użytkownicy z ograniczeniami kognitywnymi,
  • seniorzy,
  • użytkownicy nie znający specyfiki serwisu.

Pomoc kontekstowa może przybrać postać linku dowiązanego do kontrolki formularza, po kliknięciu którego wyświetlane są dodatkowe informacje. Taka pomoc kontekstowa jest niezbędna, gdy sama etykieta nie wystarcza do pełnego zrozumienia informacji, jaką trzeba wprowadzić. W ten sposób powinno projektować się formularze, które są obszerne, więc autorzy dążą do ich maksymalnej zwięzłości. Na tej zwięzłości mogą tracić użytkownicy, bo informacja w postaci samych etykiet i informacji może być zbyt skąpa. Wtedy wystarczy dodać przycisk lub link, który poprowadzi do szerszego objaśnienia, które nie będzie wyświetlane wszystkim.