Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych a la Rządowe Centrum Legislacyjne

Do celów zawodowych potrzebowałem pełnej treści Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jest to obowiązujący w Polsce akt prawny, ponieważ została ona ratyfikowana we wrześniu tego roku. Sięgnąłem zatem do naszego źródła prawa, jakim jest Rządowe Centrum Legislacyjne i wyszukałem sobie stosowny dokument. Nie mogłem uwierzyć – tekst jest przygotowany w sposób uniemożliwiający mi zapoznanie się z nim!

Pobrałem plik PDF z treścią Konwencji i otworzyłem go w przeglądarce plików PDF od firmy Adobe. Pierwsza strona jest, a dalej tylko numery stron i znaki wodne. Najpierw pomyślałem, że błąd jest po mojej stronie, więc pogrzebałem w ustawieniach programu, ale to nic nie dało. Wreszcie skopiowałem całość dokumentu i prezentuję go poniżej. Ponieważ zapewne nie każdy doczyta to do końca, to w tym miejscu przypominam, że sama Konwencja określa sposób prezentacji jej treści: Artykuł 49 Dostępna forma. Tekst niniejszej Konwencji będzie udostępniony w formach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Zobaczcie zatem, co można wyczytać z treści Konwencji:


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 października 2012 r.

Poz. 1169

Konwencja

o prawach osób niepełnosprawnych,

sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 13 grudnia 2006 r. w Nowym Jorku została sporządzona Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, w następującym

brzmieniu:

Przekład

Elektronicznie

podpisany przez

Grzegorz Paczowski

Data: 2012.10.25

15:00:21 +02’00’

Dziennik Ustaw ? 2 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 3 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 4 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 5 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 6 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 7 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 8 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 9 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 10 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 11 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 12 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 13 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 14 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 15 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 16 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 17 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 18 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 19 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 20 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 21 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 22 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 23 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 24 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 25 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 26 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 27 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 28 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 29 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 30 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 31 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 32 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 33 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 34 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 35 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 36 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 37 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 38 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 39 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 40 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 41 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 42 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 43 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 44 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 45 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 46 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 47 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 48 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 49 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 50 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 51 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 52 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 53 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 54 ? Poz. 1169

?

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

? została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

? jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

? będzie niezmiennie zachowywana, z uwzględnieniem zastrzeżeń do artykułu 23 ustęp 1, litera (a) i (b), artykułu 25

litera (a) oraz oświadczenia interpretacyjnego do artykułu 12 konwencji.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 6 września 2012 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk