Do celów zawodowych potrzebowałem pełnej treści Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jest to obowiązujący w Polsce akt prawny, ponieważ została ona ratyfikowana we wrześniu tego roku. Sięgnąłem zatem do naszego źródła prawa, jakim jest Rządowe Centrum Legislacyjne i wyszukałem sobie stosowny dokument. Nie mogłem uwierzyć – tekst jest przygotowany w sposób uniemożliwiający mi zapoznanie się z nim!

Pobrałem plik PDF z treścią Konwencji i otworzyłem go w przeglądarce plików PDF od firmy Adobe. Pierwsza strona jest, a dalej tylko numery stron i znaki wodne. Najpierw pomyślałem, że błąd jest po mojej stronie, więc pogrzebałem w ustawieniach programu, ale to nic nie dało. Wreszcie skopiowałem całość dokumentu i prezentuję go poniżej. Ponieważ zapewne nie każdy doczyta to do końca, to w tym miejscu przypominam, że sama Konwencja określa sposób prezentacji jej treści: Artykuł 49 Dostępna forma. Tekst niniejszej Konwencji będzie udostępniony w formach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Zobaczcie zatem, co można wyczytać z treści Konwencji:


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 października 2012 r.

Poz. 1169

Konwencja

o prawach osób niepełnosprawnych,

sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 13 grudnia 2006 r. w Nowym Jorku została sporządzona Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, w następującym

brzmieniu:

Przekład

Elektronicznie

podpisany przez

Grzegorz Paczowski

Data: 2012.10.25

15:00:21 +02’00’

Dziennik Ustaw ? 2 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 3 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 4 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 5 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 6 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 7 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 8 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 9 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 10 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 11 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 12 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 13 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 14 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 15 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 16 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 17 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 18 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 19 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 20 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 21 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 22 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 23 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 24 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 25 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 26 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 27 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 28 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 29 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 30 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 31 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 32 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 33 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 34 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 35 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 36 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 37 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 38 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 39 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 40 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 41 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 42 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 43 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 44 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 45 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 46 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 47 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 48 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 49 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 50 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 51 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 52 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 53 ? Poz. 1169

?

Dziennik Ustaw ? 54 ? Poz. 1169

?

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

? została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

? jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

? będzie niezmiennie zachowywana, z uwzględnieniem zastrzeżeń do artykułu 23 ustęp 1, litera (a) i (b), artykułu 25

litera (a) oraz oświadczenia interpretacyjnego do artykułu 12 konwencji.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 6 września 2012 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

4 thoughts on “Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych a la Rządowe Centrum Legislacyjne

  1. Rozwiązaniem jest zainwestowanie przez administrację w oprogramowanie OCR np: w Abby FineReader firmy AutoID Polska S.A. Moim zdaniem chyba problemem jest dobre napisanie SWIZ na oprogramowanie serwerowe OCR dla RCL (tworzenie PDFów z warstwą skanu i tekstu). A PDFy bez warstwy tekstowej do wyszukiwania pełnotekstowego to zmora RCL. Metadane PDFa wskazały że dokument PDF został poddany obróbce w Adobe InDesign 5.5. A podpisany przez Grzegorza Paczkowskiego. Trzeba wyedukować jak tworzyć dokumenty typu Accesibible w Adobe InDesign. Są nawet filmy edukacyjne – http://tv.adobe.com/watch/accessibility-adobe/part-1-new-accessibility-features-in-indesign-cs55/ i jak cała strona internetowa omawiająca wykorzystanie dostępnych PDFów w Adobe InDesign – http://www.adobe.com/accessibility/products/indesign/ Nie pierwszy przypadek kiedy coś mają a nie umieją z tego korzystać.

  2. Tu się nie zgodzę. Bo problem nie leży w OCRowaniu. Tylko w tym że RCL ma te dokumenty w dostępnej formie elektronicznej. Ale żeby je przekonwertować do PDF to je drukują a następnie skanują z powrotem do formy elektronicznej (PDF ale obrazy – skan). I to jest Ta paranoja!

  3. To w jakim celu w RCL używają oprogramowania iText czy Adobe InDesign? Ja napisałem o tym że plik PDF może przechowywać zarówno skan i jak zawartość tekstową równocześnie. Tylko trzeba to właściwie oznacznikować plik PDF (tzw taggged PDF)

  4. Ja mam tylko najtańszy Adobe Acrobat X. Za każdym razem jak skanuję jakiś dokument (mówię oczywiście o tych, które do mnie docierają na papierze) to program sam mi go konwertuje, o-metadano-wuje i umieszcza całkowicie poprawny tekst po polsku na warstwie dostępnej do skopiowania. Całkowicie automatycznie w ciągu kilku sekund. Nie wiem czy to ja nabyłem przypadkiem jakąś czarodziejską wersję Acrobata, czy też w urzędach siedzą jakieś relikty PRLu które na niczym nowszym niż maszyna do pisania Łucznik nie wyznają się?