Uproszczony język (WCAG 2.0 SC 3.1.5, poziom AAA)

Pisanie prostym językiem nie jest łatwe. Redaktorzy mają pokusę popisania się warsztatem językowym poprzez budowanie zdań o skomplikowanej składni i używanie pojęć wprost ze słownika wyrazów obcych. Taka forma może jednak być zbyt skomplikowana dla części odbiorców, którzy nie będą w stanie zrozumieć treści.

Kryterium sukcesu 3.1.5 zobowiązuje do tworzenia tekstów w formie przystępnej dla osób z umiejętnościami czytania na poziomie gimnazjum. Jeżeli to nie jest możliwe – do zapewnienia alternatywnej wersji przygotowanej specjalnie dla odbiorców na tym poziomie. Tekst ocenia się po usunięciu z niego nazw własnych i tytułów. Skorzystają na tym:

  • użytkownicy z niższym wykształceniem,
  • użytkownicy słabo znający język polski,
  • użytkownicy o obniżonej normie intelektualnej,
  • roboty tłumaczące.

Redaktor treści publikowanych w Internecie powinien mieć stale w głowie myśl, że nie zna swoich odbiorców. Mogą być lepiej lub gorzej wykształceni, znać lub nie specjalistyczne słownictwo, pochodzić z Polski lub z innego kraju. Jeżeli celem publikowania tekstu w sieci jest przekazanie informacji możliwie szerokiemu gronu odbiorców, to forma musi być dostosowana do odbiorców z największymi trudnościami.

Prezentowałem już narzędzie do oceny komplikacji tekstu, które może posłużyć za obiektywny miernik. Poziom gimnazjalny określono tam na 7-9, a zatem zbliżony do zalecanego dla komunikacji publicznej (9-10). Oznacza to, że publiczna komunikacja powinna odbywać się na poziomie późnego gimnazjum lub wczesnego liceum. To chyba dobry wyznacznik.