Nietypowe słownictwo (WCAG 2.0 SC 3.1.3, poziom AAA)

Pisząc tekst, który będzie później udostępniony szerokim kręgom odbiorców, trzeba pamiętać że nie każdy musi znać słownictwo specjalistyczne. W serwisach internetowych aż roi się od żargonu i hermetycznego języka, którego znaczenia możemy się jedynie domyślać lub co chwilę musimy uruchamiać Wikipedię. Właśnie Wikipedia jest przykładem, jak można zorganizować informację, by nie trzeba było co chwilę korzystać z zewnętrznych źródeł.

Kryterium sukcesu 3.1.3 skierowane jest do redaktorów treści, którzy powinni udostępnić mechanizm wyjaśniania rzadko używanych słów i wyrażeń, w tym żargonowych i idiomów. Skorzystają na tym:

  • użytkownicy z ograniczeniami kognitywistycznymi,
  • użytkownicy słabo znający dany język,
  • użytkownicy nie znający fachowej terminologii dla danego tematu.

Osoby piszące mają tendencję do pisania językiem zrozumiałym dla siebie i dla najbliższego kręgu specjalistów w danym temacie. Jeżeli jednak mają z informacją wyjść poza ten krąg, to powinni zapewnić jakiś sposób na zapoznanie użytkowników ze znaczeniem słów, które nie są w powszechnym użyciu. Sposobów na to jest wiele, chociaż najważniejsze jest, by umieć odróżnić słowo powszechnie stosowane od żargonowego, co nie zawsze jest takie proste. Jednak potem można użyć jednego z poniższych sposobów:

  1. System Wiki, czyli serwis oparty na wewnętrznym odsyłaniu do zdefiniowanych w serwisie haseł. Nie musi to być prawdziwy system Wiki, jakim jest na przykład Wikipedia, ale po prostu linki stosowane wewnątrz tekstu odsyłające do definicji umieszczonych na podstronach tego serwisu.
  2. Glosariusze (słowniczki) umieszczane przy tekstach długich, a jednocześnie zawierających wiele wyrażeń o precyzyjnie określonym znaczeniu. Takie glosariusze powstają na przykład na początku aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń). Można je także umieszczać na końcu dokumentów technicznych.
  3. Linkowanie zewnętrzne, czyli odsyłanie do definicji zawartych w zewnętrznych serwisach. Odsyłać można do takich zasobów, jak Wikipedia lub specjalizowanych serwisów.