Rozwinięcia skrótów (WCAG 2.0 SC 3.1.4, poziom AAA)

Podobnie jak specjalistyczne słownictwo, nie każdemu muszą być znane różnego rodzaju skrótowce i akronimy.Dla jednego czytelnika PZN będzie oznaczać Polski Związek Narciarski, a dla innego – Polski Związek Niewidomych. Dlatego powinno się zadbać, by takie skróty nie budziły wątpliwości.

Kryterium sukcesu 3.1.4 skierowane jest do redaktorów treści publikowanych w internecie, by dostarczali rozwinięcia skrótowców i akronimów stosowanych w tekstach. Skorzystają na tym:

  • użytkownicy słabo znający problematykę danego tekstu,
  • użytkownicy słabo znający język,
  • użytkownicy mający problem z czytaniem lub zapamiętywaniem.

W specyfikacji hTML znajdują się dwa znaczniki pozwalające na rozwinięcie skrótów: ABBR i ACRONYM. Stosowanie ich jest najpewniejszym sposobem na skojarzenie skrótu z jego rozwinięciem. Czasem jednak edytory nie dostarczają odpowiednich narzędzi i redaktor musi stosować inne rozwiązania, na przykład pisząc rozwinięcie skrótu w nawiasie obok: PZN (Polski Związek Narciarski), co jest rozwiązaniem mniej eleganckim, ale skutecznym. Takie rozwinięcia należy stosować przynajmniej raz, najlepiej przy pierwszym wystąpieniu w dokumencie. Nie wystarczy rozwinięcie skrótu raz w całym serwisie, bo nigdy nie wiadomo, czy użytkownik dotarł do dokumentu przez stronę główną, czy może przez wyszukiwarkę.