Określenie języka części strony (WCAG 2.0 SC 3.1.2, poziom AA)

Czasem w dokumencie pojawiają się wstawki w innym języku, na przykład w postaci cytatów. Takim elementom także warto przypisać ich język naturalny, by przeglądarka internetowa i jej użytkownik miał pewność, gdzie szukać informacji.

Kryterium sukcesu 3.1.2 nakazuje, by dla elementów napisanych w języku innym, niż określony dla całego dokumentu, określać ich język naturalny. Nie dotyczy to nazw własnych, wyrażeń technicznych czy wyrażeń żargonowych przyjętych przez odbiorców danego tekstu. Skorzystają na tym:

  • użytkownicy niewidomi, korzystający z mowy syntetycznej i monitorów brajlowskich,
  • użytkownicy słabo znający dany język,
  • roboty sieciowe agregujące i wyszukujące treści,
  • roboty tłumaczące treści.

Powody, dla których należy określać język fragmentów dokumentu, są takie same jak w wypadku całego dokumentu (SC 3.1.1). Zadanie to przeznaczone jest jednak głównie dla redaktorów, a nie webmasterów. To oni wstawiają treści do serwisu internetowego i powinni zadbać o ich prawidłowe opisywanie. W wypadku całych dokumentów zadanie należy raczej do programistów.