Tytuł strony (WCAG 2.0 SC 2.4.2, poziom A)

Podczas przewijania, powiększania, zmniejszania i innych czynności na stronie, jedynym stałym elementem jest… interfejs przeglądarki. A zatem informacje zawarte w nim mogą być ogromnym ułatwieniem w nawigacji dla każdego użytkownika. Albo utrudnieniem, jeżeli są nieprawidłowe.

Kryterium sukcesu 2.4.2 zaleca nadawanie dokumentom, w szczególności stronom internetowym, sensownych tytułów. Skorzystają na tym:

  • użytkownicy niewidomi i słabowidzący,
  • użytkownicy z problemami z koncentracją,
  • użytkownicy zapisujący dokumenty na dysku swojego komputera,
  • roboty indeksujące treści w Internecie.

Przez “tytuł” należy rozumieć tytuł zawarty w metaznacznikach, na przykład w znaczniku TITLE w nagłówku dokumentu HTML. Niemal wszystkie formaty dokumentów mają możliwość nadawania dokumentom tytułów, niezależnych od nazwy pliku lub tytułu zawartego w treści. Taki tytuł może być wykorzystywany na wiele sposobów:

  1. Tytuł dokumentu może być domyślną nazwą dla dokumentu zapisywanego na dysku lub w zakładkach przeglądarki.
  2. Tytuł może być wyświetlany w wynikach wyszukiwania.
  3. Tytuł może służyć do tworzenia automatycznych wpisów bibliograficznych.

Jednak jedną z najważniejszych funkcji, jaką pełni prawidłowo zastosowany tytuł jest pomoc w nawigacji. Tytuł dokumentu jest bowiem wyświetlany na pasku tytułowym przeglądarki internetowej, co pozwala na szybkie zorientowanie się, w którym obszarze serwisu internetowego znajduje się użytkownik. Oprogramowanie asystujące, na przykład do odczytu ekranu, wyposażone jest w stosowne skróty do odczytywania tytułów okien, a zatem także tytułów dokumentów. Z kolei osoby słabowidzące i z problemami z koncentracją mogą także dotrzeć szybko do tej informacji.

Tytuł strony powinien krótko i precyzyjnie informować o zawartości dokumentu. W wypadku artykułów powinien zawierać tytuł artykułu. W wypadku innych stron w rodzaju archiwum czy formularza kontaktowego powinny to być także adekwatne tytuły. Jednym z poważniejszych błędów jest stosowanie takich samych tytułów w całym serwisie, co nadal się zdarza. Taki tytuł jest nie tylko bezużyteczny, ale może także generować problemy u użytkowników. Można się zastanawiać, czy oprócz informacji zasadniczej o zawartości dokumentu umieszczać w tytule nazwę serwisu. Wydaje się, że można to robić, o ile ta nazwa jest bardzo krótka. Jeżeli jest długa, to – w ostateczności – można ją umieścić za treścią zasadniczą. Generalnie jednak należy tego unikać.