Przeskok do treści (WCAG 2.0 SC 2.4.1, poziom A)

Osoba niewidoma czytająca stronę internetową wykonuje mnóstwo zbędnej pracy. Musi odczytać po kolei cały interfejs nawigacyjny, bannery z reklamami, jakieś zajawki, by wreszcie dotrzeć do zasadniczej treści strony, na przykład artykułu. A przecież można jej bardzo ułatwić życie stosując obejścia.

Kryterium sukcesu 2.4.1 obliguje projektantów serwisów internetowych do zapewnienia mechanizmów ułatwiających przejście do głównej treści na stronie. Użytkownicy korzystający z serwisu w sposób linearny powinni mieć możliwość pominięcia elementów nawigacyjnych i innych, na przykład reklamowych i przenieść się bezpośrednio do głównej treści. Skorzystają na tym:

  • użytkownicy niewidomi,
  • użytkownicy słabowidzący,
  • użytkownicy urządzeń mobilnych,
  • użytkownicy z problemami z koncentracją.

Najprostszym i równocześnie najczęściej stosowanym mechanizmem są tzw. skip-linki. Są to łącza prowadząc do kotwic przed główną treścią na stronie (link wewnętrzny). Czasem stosuje się kilka skip-linków, które pozwalają przeskoczyć do innych części strony, na przykład menu bocznego lub aktualności. Dzięki takim rozwiązaniom użytkownicy nie muszą ogarniać całości strony i mogą się skupić na jej kluczowych elementach.

Wewnętrzne kotwice mogą być stosowane także w nieco inny sposób, a mianowicie do przeskakiwania do wydzielonych części dużego dokumentu. Tak jest to rozwiązane na przykład w Wikipedii, gdzie odpowiada za to hipertekstowy spis treści w większych hasłach. Aby oba mechanizmy były efektywne, skip-linki powinny być umieszczone na początku strony. Można je powielić także w innych miejscach, na przykład na końcu, ale na początku powinny być zawsze.