Czas jest nieistotny (WCAG 2.0 SC 2.2.3, poziom AAA)

W idealnym Internecie każdy powinien móc pracować w swoim tempie. Jeżeli to jest możliwe, trzeba użytkownikom dać taką możliwość. Przecież nie zawwsze trzeba się śpieszyć.

Kryterium sukcesu 2.2.3 zakłada, że upływ czasu nie ma wpływu na odbiór treści i korzystanie z serwisu internetowego. Z oczywistych względów nie dotyczy to multimediów odbieranych w sposób bierny oraz wydarzeń w czasie rzeczywistym. Skorzystają na tym:

  • użytkownicy mający problem z obsługą klawiatury i myszki,
  • seniorzy,
  • użytkownicy niewidomi i słabowidzący,
  • nowicjusze w Internecie,
  • użytkownicy przypadkowego sprzętu i oprogramowania.

Serwis internetowy nie powinien użytkownika poganiać, ale dawać mu komfort pracy w swoim tempie. Czasem trzeba rozprostować kości, zrobić herbatę lub skoczyć do toalety, a po powrocie – serwis powinien prezentować dokładnie tą samą treść, co przed odejściem od komputera. Wbrew pozorom takich serwisów nadal jest bardzo dużo, chociaż coraz więcej pojawia się interaktywnych i dynamicznie generowanych stron, na których treść się nieustannie zmienia.