Zmieniająca się treść (WCAG 2.0, SC 2.2.2, poziom A)

Nie każdy i nie zawsze jest w stanie odczytać przewijający się pasek z informacjami na dole ekranu. A przecież to też jest informacja, z którą warto dotrzeć do odbiorców. Dotyczy to każdej informacji, która zmienia się bez udziału użytkownika, w sposób automatyczny.

Kryterium sukcesu 2.2.2 dotyczy treści, która w sposób samodzielny przemieszcza się, miga, przewija lub się aktualizuje. Użytkownik powinien mieć możliwość wstrzymania, zatrzymania lub ukrycia tych zmian. Skorzystają na tym:

  • użytkownicy z niepełnosprawnością wzroku,
  • dyslektycy,
  • osoby słabo znające język,
  • użytkownicy chorujący na epilepsję,
  • użytkownicy z ograniczeniami poznawczymi (kognitywnymi).

Treść, która się przesuwa, miga lub przewija, a jednocześnie jest uruchamiana automatycznie, trwa powyżej 5 sekund i jest prezentowana równolegle z inną treścią, może umknąć użytkownikowi. Dlatego trzeba go wyposażyć w możliwość, by ją wstrzymać (spauzować), zatrzymać, a w ostateczności ukryć. Równoczesne prezentowanie informacji może być czasem użyteczne, ale od odbiorcy wymaga o wiele większego skupienia uwagi. Zachodzić może zatem zjawisko interferencji informacji, gdy jednocześnie trzeba percypować dwa odrębne strumienie informacji. Nie każdy temu podoła i dlatego należy to ułatwić na tyle, na ile jest to możliwe.

Drugim rodzajem informacji zmieniającej się w czasie jest informacja aktualizowana. Dotyczy to na przykład kursów akcji na giełdzie, stanu pogody czy wyniku gier zespołowych. Taka informacja może zmieniać się szybciej, niż jest odczytywana przez odbiorcę. Odczytanie kursu akcji czy waluty przez program do syntezy mowy trwać może dłużej niż czas jej wyświetlania na ekranie. Użytkownik otrzymuje zatem informację nieaktualną. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest dostarczenie użytkownikowi możliwości samodzielnego ustawienia okresu, co jaki informacja będzie odświerzana. Zamiast zatem odświeżania na bieżąco można ustawić odświerzanie co minutę, by mieć pewność, że informacja jest aktualna przynajmniej w momencie odczytania. Przez “aktualna” rozumiem tutaj, że odczytana przez użytkownika jest zgodna z wyświetlaną na ekranie.

Taka zmieniająca się treść stanowi duże wyzwanie dla projektantów, którzy chcieliby uczynić ją dostępną. Treść migająca może wywoływać ataki epilepsji. Treści przewijane i poruszające się przeważnie wykorzystują technologie inne, niż podstawowa do wyświetlania treści. Są to jednak elementy efektowne, czy wręcz efekciarskie, a zatem chętnie implementowane, zwłaszcza na portalach informacyjnych.