Powstaje unijne prawo o dostępności

Logo EurActivViviane Reding – wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała, że przed końcem 2012 roku zaproponuje prawo o dostępności. Ma ono obejmować między innymi standardy dostępności technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, architektury i usług.

Wszystkie 27 krajów członkowskich podpisało Konwencję NZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, a 16 już ją ratyfikowało. Polski parlament uchwalił już stosowną ustawę upoważniającą Prezydenta Bronisława Komorowskiego do ratyfikacji, a sam akt dokonany zostanie prawdopodobnie 6 września 2012 roku. Na podstawie tej Konwencji powstała Europejska Strategia na rzecz osób niepełnosprawnych, która ma zapewnić równe możliwości uczestniczenia w społeczeństwie. Jednak wciąż brakuje odpowiednich przepisów, które doprecyzowałyby sposób realizacji zapisów Konwencji i Strategii. Prawo o dostępności ma wyjść naprzeciw tym potrzebom.

Określenie konkretnych standardów, jednolitych dla wszystkich członków Unii Europejskiej jest bardzo ważne dla utrzymania wspólnego rynku. W różnych krajach obowiązują bowiem różne standardy na przykład dla dostępności stron internetowych. Polska przyjęła – co uważam za bardzo słuszne – standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, ale inne kraje mają własne. Tak jest w przypadku Niemiec i Włoch, a zapewne także innych krajów, co wynika poniekąd z zaszłości historycznych. Nawiasem mówiąc – Stany Zjednoczone stawiane za wzór – także mają odrębny standard zapisany w Section 508 ustawy o niepełnosprawnych Amerykanach. Ta mnogość stantandardów sprawia, że programiści powinni znać je wszystkie, by zapewnić zgodność z nimi w produktach zamawianych przez klientów z różnych krajów. Być może wspólnie przyjęty standard pomoże także w jego upowszechnieniu.

Wydaje się oczywistym, że Unia Europejska przyjmie WCAG 2.0 za standard dostępności stron internetowych. Wszystkie inne standardy odwołują się do WCAG w wersji 1.0 lub 2.0, nawett jeżeli nie wprost, to przynajmniej pośrednio. Interesujące jest jedynie, który poziom dostępności zostanie przyjęty jako obowiązkowy. Może też stać się tak, że dla różnych rodzajów serwisów stosowane będą różne poziomy dostępności. Warto śledzić prace nad prawem o dostępności i nie dać się wyprzedzić konkurencji w znajomości odpowiedniego standardu. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule EU promises ‘Accessibility Act’ in 2012 [.