Dostępne pliki w MS Word 2010

Logo firmy MicrosoftFirma Microsoft przykłada dużą wagę do dostępności swoich narzędzi, szczególnie systemów operacyjnych i pakietów biurowych. Od pewnego czasu rozszerzyła swoje zainteresowania także na treści tworzone za pomocą pakietu MS Office. Warto zatem poznać możliwości edytora tekstu, o których być może nie wiedzieliście.

Inspekcja dostępności

Word 2010 ma zaimplementowane sprawdzanie poprawności pliku, który jest aktualnie edytowany. Te funkcje można znaleźć po kliknięciu Plik i wybraniu polecenia Informacje. Wyświetli się okno pokazujące różne parametry pliku, między innymi jego położenie. Oprócz tego znajduje się tam przycisk Wyszukaj problemy, gdzie mamy do wyboru trzy walidatory. Druga pozycja to Sprawdź ułatwienia dostępu, pod którą ukrywa się walidator dostępności.

Ten walidator nosi angielską nazwę Accessibility Inspector, a jego zadaniem jest odnalezienie potencjalnych problemów związanych z dostępnością. Może zatem wskazać obrazy, które nie posiadają opisów alternatywnych, brak lub źle zagnieżdżone nagłówki w tekście i tabelach i kilka innych. Odnalezione problemy są prezentowane wewnątrz dokumentu wraz z podpowiedziami, jak je rozwiązać.

Tekst alternatywny

Możemy zatem dopisać do umieszczonej w dokumencie grafiki lub innego osadzonego elementu (clipartu, wykresu itp.) tekst alternatywny. Wystarczy na grafice kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać Formatuj obraz. W oknie konfiguracji znajduje się lista parametrów, na której należy odszukać Tekst alternatywny. Pojawiają się wówczas dwa pola edycyjne: Tytuł i Opis, które należy odpowiednio wypełnić. Opis alternatywny należy umieścić w polu Opis i od tej pory będzie on dostępny dla osób korzystających z programów do odczytu ekranu.

Warto dodać, że tak dowiązany opis alternatywny będzie prawidłowo osadzany także w plikach wyeksportowanych z pliku edytora Word, na przykład w plikach PDF lub HTML.

Inne aplikacje

Word 2010 nie jest jedyną aplikacją pakietu Office 2010, która została wyposażona w inspekcję dostępności. Można ją znaleźć także w arkuszu kalkulacyjnym Excel i w programie do prezentacji Powerpoint. W kolejnej wersji pakietu Office oznaczonym 2013 funkcje te zostały jeszcze szerzej zaimplementowane, co świadczy o dużej dbałości Microsoftu o dostępność.