Dźwięk automatyczny (WCAG 2.0 SC 1.4.2, poziom A)

Niewidomy użytkownik korzysta najczęściej z przeglądarki internetowej za pomocą syntezatora mowy. Uważnie słucha informacji, które przekazuje mu komputer, co zastępuje czytanie wzrokiem. A co ma zrobić, gdy projektant strony postanowi włączyć odtwarzanie muzyki i to na dodatek w kółko? Jedynie z żalem opuścić taki serwis i poszukać innego.

Kryterium sukcesu 1.4.2 nakazuje, by w wypadku osadzenia na stronie dźwięku odtwarzanego dłużej niż trzy sekundy, dać użytkownikowi możliwość wyłączenia, zatrzymania lub ściszenia dźwięku. Przy czym regulacja ta musi być niezależna od regulacji systemowej, by równolegle nie ściszać sztucznej mowy.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że sposób zarządzania dźwiękiem na stronie był opisany zanim zacznie być odtwarzany. Instrukcje te nie mogą być bowiem zakłócone przez sam dźwięk. Wszystko powyższe dotyczy dźwięku, który jest odtwarzany automatycznie, a zatem bez działania użytkownika. Jeżeli dźwięk jest odtwarzany po kliknięciu przycisku “odtwarzaj”, to nie muszą już być spełniane.