Pełna transkrypcja multimediów (WCAG 2.0 SC 1.2.8, poziom AAA)

Na świecie żyją ludzie niewidomi i niesłyszący. Są także tacy, u których występują obie niepełnosprawności równocześnie. Dla nich multimedia też można udostępnić.

Kryterium sukcesu 1.2.8 zobowiązuje do zapewnienia dla każdego nagrania wideo lub audiowideo pełnej transkrypcji tekstowej. Odpowiednio przygotowany tekst powinien zawierać zarówno pełną transkrypcję dźwięku (dialogi, odgłosy), jak i obrazu. Z takiego rozwiązania skorzystają:

  • użytkownicy głuchoniewidomi.

Głuchoślepota jest wyjątkową niepełnosprawnością, ponieważ nie można kompensować braku wzroku słuchem (jak to robią niewidomi), a nie ubytku słuchu wzrokiem (jak robią niesłyszący). Takie osoby nie usłyszą audiodeskrypcji i nie zobaczą tłumacza języka migowego. Można byłoby z bezradnością rozłożyć ręce, ale przecież ci ludzie dysponują jeszcze zmysłem dotyku. Mogą skorzystać z alfabetu braille’a do zapoznawania się z informacjami, które jednak muszą być przetworzone do tekstu. Taki tekst (na przykład w postaci strony HTML) może być odczytany za pomocą monitora brajlowskiego lub wytłoczony na drukarce brajlowskiej.

Transkrypcja powinna składać się z:

  1. Tekstowego opisu obrazu, którym może być skrypt do audiodeskrypcji.
  2. Jeżeli nagranie zawiera dźwięk – tekstów, które byłyby podpisami dla osób niesłyszących.