Audiodeskrypcja dla wszystkich nagrań wideo (WCAG 2.0 SC 1.2.5, poziom AA)

Jeżeli zapewnisz audiodeskrypcję dla wszystkich nagrań wideo w swoim serwisie, możesz uznać za spełnione kryterium sukcesu 1.2.5. Jest ono przypisane do drugiego poziomu dostępności (AA), a zatem stawia nieco wyższe wymagania.

Ktoś dociekliwy mógłby zapytać, czym to się różni od SC 1.23, które jest na niższym poziomie dostępności (A). Odpowiedź jest prosta – tam audiodeskrypcję można było zastąpić plikiem tekstowym z markerami czasowymi. Tutaj trzeba zapewnić ścieżkę dźwiękową audiodeskrypcji dla każdego nagrania. Warto zauważyć, że spełnienie SC 1.2.5 oznacza automatycznie spełnienie SC 1.2.3 i tworzenie transkrypcji byłoby już nadmiarowe.