Napisy w transmisjach na żywo (WCAG 2.0 SC 1.2.4, poziom AA)

Wcześniejsze kryteria sukcesu (SC 1.2.1, SC 1.2.2 i SC 1.2.3) dotyczyły nagrań już sporządzonych i umieszczonych gdzieś na serwerach. Jednak dostępność dotyczy także transmisji na żywo.

Kryterium sukcesu 1.2.4 nakazuje, by ścieżkę dźwiękową na bieżąco transkrybować i publikować w sposób zsynchronizowany z transmisją na żywo. Skorzystają z tego:

  • użytkownicy niesłyszący i słabosłyszący, którzy będą mogli śledzić przebieg wydarzenia na równi z innymi użytkownikami;
  • użytkownicy, którzy z różnych powodów nie mogą odsłuchać transmisji.

Zasada ogólna

Każda transmisja zawierająca ścieżkę dźwiękową (samodzielną lub wraz z obrazem) powinna być na bieżąco uzupełniana o treść tekstową, która będzie możliwa do odczytania przez osoby nie słyszące. W praktyce oznacza to, że ktoś na bieżąco wpisuje do strumienia multimedialnego to, co słychać w transmisji. Oprócz wpisywania samych wypowiedzi, powinny tam znaleźć się informacje dodatkowe, opisujące zdarzenia akustyczne, na przykład oklaski, śmiech, strzały itp. W transkrypcji mowy można wspierać się oprogramowaniem speech-to-text, które rozpoznaje mowę i zamienia ją na tekst.