Nagłówki na stronach internetowych

Prawidłowo skonstruowane nagłówki na stronach internetowych mogą być bardzo pomocne niepełnosprawnym użytkownikom. Premią dla właściciela serwisu jest to, że takie serwisy są znacząco lepiej indeksowane przez wyszukiwarkę Google. Warto zatem poznać kilka prostych wskazówek, jak korzystać z nagłówków.

Specyfikacja HTML przewiduje nagłówki sześciu poziomów: H1, H2, H3, H4, H5 i H6. Służą one do dzielenia strony na mniejsze części i ich nazywanie. Pozwalają też na tworzenie logicznej i spójnej struktury. Aby z nich efektywnie korzystać, trzeba mieć w głowie poniższe zasady:

  1. Nagłówki semantyczne (zawarte w kodzie HTML) służą do budowania struktury dokumentu, a nie do uzyskiwania efektów wizualnych.
  2. Wszystkie nagłówki zawarte w dokumencie powinny być w nim odpowiednio zakodowane i niedopuszczalne jest, by były tworzone tylko przez użycie odpowiednich rozmiarów i krojów pisma.
  3. W pojedynczym dokumencie powinien się znajdować dokładnie jeden nagłówek poziomu pierwszego (H1).
  4. Nagłówki powinny być prawidłowo zagnieżdżane, a zatem skoro tytuł dokumentu umieszczony jest w nagłówku H1, to nagłówki niższego rzędu powinny być poziomu drugiego (H2), a jeszcze niższego w nagłówku trzeciego stopnia (H3) itd.
  5. Nie wolno przeskoczyć żadnego poziomu, a zatemnagłówek poziomu trzeciego musi być poprzedzony nagłówkiem poziomu drugiego.
  6. Nagłówki powinny być konsekwentnie stosowane w obrębie całego serwisu internetowego.
  7. Treść nagłówka powinna być zwięzła i zrozumiała.
  8. Nie należy sztucznie mnożyć liczby nagłówków.

Ostatnia uwaga wymaga pewnego wyjaśnienia. Niektórzy webmasterzy i redaktorzy dowiadują się pokątnie, że nagłówki pomagają niewidomym użytkownikom w nawigacji, więc umieszczają ich jak najwięcej. Niektórzy posuwają się nawet do umieszczania całej treści w nagłówkach, co jest już sprzeczne ze specyfikacją HTML i strukturą dokumentu. Logicznie i konsekwentnie umieszczane nagłówki są zupełnie wystarczającą pomocą w nawigacji.