Aplikacje mobilne dla włączenia i wspomagania

Urządzenia mobilne są coraz powszechniej używane przez użytkowników z różnymi niepełnosprawnościami. Po części bierze się to z ogólnego trendu, a po części z coraz większej świadomości producentów sprzętu i oprogramowania. Producenci, dystrybutorzy i programiści powinni zapoznać się z ciekawym raportem poświęconym dostępności platform mobilnych, który na kilkudziesięciu stronach opisuje ten sektor rynku.

W raporcie można znaleźć kilka ciekawych informacji, z których bodaj najważniejszą jest poziom dostępności pięciu najpopularniejszych platform mobilnych: iOS, Android, Symbian, Blackberry i Windows Phone. Z rozległości opisu można wnosić o zakresie zaimplementowanych rozwiązań, a zatem właśnie o ogólnej dostępności. Warto te dane nałożyć na popularność poszczególnych platform i wówczas da się zauważyć, że bardzo silnie ze sobą korelują. Urządzenia Apple są najbardziej dostępne, a tuż na nimi jest Android i Symbian. Daleko w tyle są Blackberry i raczkujący Windows Phone. Jest to zatem ta sama kolejność, jaką możemy zaobserwować na rynku.

Z innych ciekawych rzeczy w raporcie można wymienić załączniki, czyli 7 wskazówek dla programistów dla tworzenia dostępnych aplikacji oraz wykaz zasobów dostępnych w sieci. To powinna być lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą programować dla wszystkich klientów.