Dostępność zapisana w rozporządzeniu

Od 31 maja 2012 roku każdy system teleinformatyczny podmiotu realizującego zadanie publiczne będzie musiał być zgodny z WCAG 2.0. Mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zatem – w szczególności – każda powstająca strona internetowa ma być dostępna.

Kluczowy jest w nim paragraf 19:

§ 19. W systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Jest w nim zatem odniesienie wprost do specyfikacji Wcag 2.0, chociaż doprecyzowanej w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Przepis dotyczy każdego nowo powstającego systemu, ale pamiętano także o tym, że nie da się wszystkiego dostosować od razu. Powstał zatem przepis przejściowy, dający właścicielom trzy lata na dostosowanie.

§ 22. Systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne funkcjonujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia należy dostosować do wymagań określonych w § 19, nie później niż w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

W świecie informatyki i Internetu trzy lata to wieczność, więc nie ma się co martwić. Zapewne wiele istniejących systemów w tym czasie przestanie istnieć, a na ich miejsce powstaną nowe. No i wtedy będą od razu związane zapisami z rozporządzenia. Zatem w horyzoncie dwóch lat należy oczekiwać poważnej zmiany jakościowej, o ile ktoś dopilnuje realizacji prawa.