Uproszczony język (WCAG 2.0 SC 3.1.5, poziom AAA)

Pisanie prostym językiem nie jest łatwe. Redaktorzy mają pokusę popisania się warsztatem językowym poprzez budowanie zdań o skomplikowanej składni i używanie pojęć wprost ze słownika wyrazów obcych. Taka forma może jednak być zbyt skomplikowana dla części odbiorców, którzy nie będą w stanie zrozumieć treści.

Określenie języka strony (WCAG 2.0 SC 3.1.1, poziom A)

Właściwie każda strona internetowa jest napisana w jakimś języku, na przykład polskim, angielskim lub esperanto. Język ten powinien być prawidłowo zadeklarowany, by nie zakłócać możliwości korzystania z różnego rodzaju technologii, w tym asystujących. Na przykład automatycznych tłumaczy i odczytu treści za pomocą głosów syntetycznych.