Japońskie wytyczne dostępności różnią się od WCAG, bo Japończycy mają dziwne literki

Czytając różne informacje w sieci napotkałem na ciekawy dokument, a mianowicie japońskie wytyczne dostępności dla treści w Internecie. Japończycy uznali, że WCAG 1.0 i WCAG 2.0 nie bardzo pasują do ich kultury i języka, więc postanowili zaprojektować swoje własne wytyczne dostępności. Nie robili tego w próżni, bo przykładali i porównywali do tych dwóch specyfikacji z …

Raport na temat dostępności publicznych stron internetowych

Fundacja Widzialni przygotowała raport na temat dostępności publicznych stron internetowych. Jest on o tyle ciekawy, że pokazuje najgrubsze błędy oraz najlepsze strony serwisów internetowych rozlicznych polskich resortów. Można zatem poczytać, czego unikać i co robić, by strony były bardziej dostępne. Dodaję do biblioteczki wiedzy, przy okazji konstatując po raz kolejny, że dostępność to proces, który …

Konkurs dotacyjny Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na podniesienie dostępności stron internetowych

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych. Wydaje się, że MAiC nabiera doświadczenia i ten konkurs wygląda o wiele lepiej, niż poprzedni, który miał więcej obszarów wsparcia, a na jego realizację były… dwa miesiące. Teraz jest lepiej, a na dodatek raczej nie powinny w nim przejść kolejne projekty polegające na audytowaniu …

WCAG 2.0 w wytycznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Pisałem już o tym, że trzeba będzie się uczyć o WCAG 2.0 chcąc otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych. Powoli te wymagania nabierają kształtów i stają się naprawdę obowiązkowe. Tak się wydarzyło w wypadku Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego zadaniem jest informatyzacja administracji publicznej, zapewnienie szerokopasmowego Internetu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych Polaków.

Gdzie się uczyć o dostępności? Jest kilka miejsc w polskim Internecie.

Co jakiś czas ludzie pytają mnie, gdzie można się uczyć o dostępności. Jeszcze trzy lata temu wzruszałem ramionami, bo wiedza była rozproszona lub w obcym języku, najczęściej po angielsku. Niby każdy porządny programista czy projektant powinien ten język znać, ale w praktyce łatwiej się uczyć we własnym, bo łatwiej wychwycić niuanse i w ogóle jest …

Brak dostępności może szkodzić demokracji

Prezydent Komorowski postanowił pozbawić niewidomych wyborców możliwości oddawania tajnego głosuw wyborach. Po zamieszaniu z wyborami samorządowymi wymyślono bowiem, że winę za wszystkie wpadki ponoszą niewidomi, a ściślej – nakładki na karty do głosowania. Uzasadnienie jest słabe i nie wytrzymuje krytyki, ale dla tego serwisu ważne jest coś jeszcze – cyfrowa dostępność może wspierać lub ograniczać …

Nowo odkryte źródełko wiedzy po polsku

Mało mamy źródełek wiedzy na temat dostępności po polsku, więc z radością linkuję do odkrytego niedawno bloga poświęconego tej tematyce. Blog nosi tytuł Internet bez barier i jest w nim troszkę do poczytania. Ja czytałem z przyjemnością. Szczególnie utkwiło mi w głowie stwierdzenie autorki, że obecnie osoby tworzące serwisy internetowe nie znają HTML! Nieprawidłowo stosują …

Chcesz korzystać z pieniędzy unijnych? Naucz się, co to jest WCAG 2.0

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało dokument o długim tytule „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.” Dokument jest właśnie konsultowany społecznie i nie pozostawia wątpliwości: trzeba będzie realizować projekty w sposób dostępny …