Komisja Europejska wraca do jednolitego aktu o dostępności

Unia Europejska rozpoczyna prace nad dostępnością komercyjnych urządzeń i usług m.in. w sektorze bankowym, transporcie, telekomunikacji i handlu. Komisja Europejska wczoraj przedstawiła wniosek europejskiego aktu w sprawie dostępności EAD, który wprowadzi wspólne wymogi dla kluczowych usług i urządzeń z branż takich jak bankowość, transport, telekomunikacja, czy sprzedaż przez Internet. To pierwszy europejski dokument regulujący dostępność …

Norwegia wprowadza dostępność w sektorze prywatnym

Norwegia jest liderem w wielu obszarach, a nowe prawo o dostępności pokazuje, że nadal nadąża. Już za kilka miesięcy wszyscy publikujący strony internetowe będą musieli zapewnić ich dostępność, niezależnie czy to sektor publiczny, czy też prywatny. Okazuje się, że da się zrobić i tak.